ZVERTE STAROSTLIVOSŤ O VAŠU BIELIZEŇ 
A ODEVY DO RÚK ODBORNÍKOV

 

V centre filozofie našej spoločnosti je na prvom mieste spokojnosť zákazníka, ktorá je zároveň základom neustáleho rozmachu firmy od r.1953. Na spokojnosti zákazníka je postavená taktiež existencia našej firmy. Spokojnosť zákazníka ako hlavné kritérium našej činnosti dokážeme plniť iba neustále sa zvyšujúcimi požiadavkami na nás všetkých.

ÚROVEŇ KVALITY
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
KOREKTNÁ CENA
SPOĽAHLIVOSŤ

Najdôležitejším faktorom k splneniu uvedených kritérií sú naši zamestnanci vybavení pocitom zodpovednosti, kompetenciou a motiváciou pravidelne dosahovať vysoké výkony.  

Ďalej v našej činnosti kladieme dôraz na vyváženosť medzi ekológiou a ekonómiou. Vzťah k životnému prostrediu chápeme ako našu povinnosť a záväzok do budúcnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalizáciou spotreby vody, pracích produktov a energie sme dokázali zredukovať negatívny vplyv na životné prostredie o ¾ oproti praniu bielizne v domácnostiach.

Dodržiavaním optimalizačných opatrení, pravidelnú kontrolu dodržiavania zákonov, nariadení a vyhlášok vždy so zreteľom na kvalitu uskutočňujeme prostredníctvom certifikačných, dohľadových a recertifikačných opatrení podľa ISO 9001 a ISO 14001.

Sme hrdí na to, dodávať Vám kontrolovanú hygienickú čistotu, ktorá je okrem iného podložená taktiež vykonávaním dobrovoľnej epidemiologickej kontroly prostredníctvom oddelenia epidemiológie RÚVZ. Sme aktívnym členom SPČaF SR (Spoločenstvo práčovní, čistiarní a farbiarní SR).