Z HĽADISKA ZODPOVEDNOSTI JE PRE NÁS SAMOZREJMÉ,

ŽE ZDRAVIE LUDÍ JE NAJVYŠŠOU PRIORITOU.

 

Nikde inde nie je kvalita a hygiena tak stredobodom pozornosti, ako práve v zdravotníctve. Najvyššou hodnotou z hľadiska zdravotníckej hygieny je ochrana pacienta a bezpečnosť Vášho tímu.

 

Dodávame bielizeň nielen čistú, ale aj mikrobiologicky a certifikovane čistú. Spolupráca s nami Vám prináša množstvo výhod.

 KOMPLETNÁ STAROSTLIVOSŤ O BIELIZEŇ
A ODEVY

Poskytneme Vám kompletnú starostlivosť o bielizeň na oddeleniach, pracovné odevy, vrátane skrinkového systému, inkontinenčného materiálu atď. zodpovedajúcu Vašim požiadavkám.

LOGISTIKA BIELIZNE A ODEVOV

Naša logistika sa postará o to, aby ste potrebný druh bielizne resp. odevu mali k dispozícii včas,
na správnej adrese a v požadovanom množstve.

KONTROLING BIELIZNE A ODEVOV 

Pomocou kontrolingu bielizne a odevov získate transparentný prehľad nákladov. Tak budete môcť Vaše náklady ľahšie regulovať a optimalizovať.

To zn. že dostaneme hygienu Vašej bielizne, logistiku & náklady pod kontrolu.